Kwartet Musicarius

  • Mikołaj Zgółka skrzypce
  • Radosław Kamieniarz skrzypce
  • Piotr Chrupek altówka
  • Bartosz Kokosza wiolonczela

Kwartet smyczkowy Musicarius jest zespołem daleko wykraczającym poza ogólnie przyjęte konwencje. Zespół, który istnieje od 2003 roku, zajmuje się przede wszystkim wykonawstwem muzyki dawnej.

Wykorzystuje instrumenty z epoki lub ich kopie, konstruuje repertuary odzwierciedlające konkretne zdarzenia sprzed 200-300 lat. Muzycy mają jednak na swoim koncie cały szereg niezwykle ciekawych eksperymentów - współpraca z Polskim Teatrem Tańca i alternatywnymi grupami teatralnymi zaowocowała stworzeniem nowych perspektyw na styku muzyki klasycznej i elektronicznej oraz zatarcia się różnicy pomiędzy instrumentalistą jako odtwórcą muzyki i aktorem.

Nawiązanie współpracy z Janem AP Kaczmarkiem, pozwoliło na premierowe w Europie zaprezentowanie muzyki nagrodzonej Oskarem. Występy na rozlicznych festiwalach przyniosły cały szereg niezwykle ciekawych programów koncertowych, których stylistyka rozciąga się od XX-wiecznej muzyki minimalnej po rozbuchany afektami dojrzały barok; od dokonań Wacława z Szamotuł po utwory, które powstały w przeciągu ostatnich kilku lat.

Kwartet jest zespołem wciąż poszukującym - wyzwaniem jest tworzenie nowej jakości, określanie nowych granic muzyki i sztuki. Muzycy nie poddają się określonym i utartym regułom, wciąż próbują przełamywać schematy i konwencje.

Stowarzyszenie Miłośików

Stowarzyszenie Miłośików

Kultury i Sztuki

Poznaj szczegóły