dr hab. Mikołaj Zgółka

Studiował na uczelniach w Polsce, Szwajcarii i w Niemczech. Jako solista i kameralista zdobywał nagrody w konkursach krajowych i międzynarodowych. W centrum zainteresowań artysty znajduje się wykonawstwo historyczne, ze szczegól­nym uwzględnieniem muzyki skrzypcowej przełomu XVII i XVIII wieku, muzyki kameralnej drugiej połowy wieku XVIII oraz wczesnoromantycznej.

Koncertował w niemal wszystkich kra­jach europejskich. Współpracował – jako koncertmistrz bądź kameralista – z wieloma zespołami muzyki dawnej w Polsce i za granicą, takimi jak Collegium Musicum Stuttgart, Berlin Baroque, Barock Orchester Vorpommern, Allegria Musicale (Szwajcaria), Collegium Marianum (Praga), Wrocław Baroque Ensemble, Consortium Sedinum i Orkiestrą Fundacji Akademii Muzyki Dawnej w Szczecinie.

Jest prymariuszem i współzałożycielem kwartetu Musi­carius. Współpracuje z Dresdner Festspielorchester oraz belgijską Anima Aeterna. Jest również koncertmistrzem i inicjatorem polsko-niemieckiego zespołu Neue Pohlnische Capelle, którego działalność koncentruje się na odtwarzaniu kultury i muzyki dworu saskiego w Dreźnie i Warszawie. Aktywność ta zaowocowała przywróceniem do życia muzycznego wielu interesujących i zapomnianych utworów, jak również publikacjami nauko­wymi i popularyzatorskimi.

Artysta wziął udział w kilkudziesięciu nagraniach, wydanych m.in. przez Polskie Radio, DUX, CD Accord, RecArt i Deutsche Grammophon; w roku 2019 ukazał się jego album z premierowymi nagraniami sonat skrzypcowych Carla Höckha, uhonorowany Pizzicato Supersonic Award 2019 (Luksemburg). Płyta z utworami Marcina Mielczewskiego, nagrana wraz z Wrocław Baroque Ensemble w roku 2018 została uhonorowana nagrodą Fryderyk 2019 w kategorii Album Roku Muzyka Dawna, zaś płyta Widma Stanisława Moniuszki, nagrana wraz z Wrocławską Orkiestrą Barokową, nagrodą Fryderyk 2019 w kategorii Album Roku Muzyka Chóralna, Oratoryjna i Operowa.

Jest doktorem sztuki i prowadzi klasę skrzypiec historycznych na Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu. Od 2019 roku pełni funkcję dyrektora Instytutu Instrumentalistyki na tejże uczelni. Wykłada także przedmioty teoretyczne, m.in. dotychczas nie­obecną w szkolnictwie wyższym retorykę muzyczną. Bywa zapraszany na konferencje naukowe, posiada w swym dorobku publikacje naukowe. Nauczał na kursach mistrzowskich w Lidzbarku Warmińskim, Jarosławiu i Magdeburgu.

Jako prezes Towarzystwa Miłośników Kultury i Sztuki jest inicjatorem wielu przedsięwzięć artystycznych. Kilku­krotnie kierował festiwalami muzycznymi w Polsce. Za swoją działalność został uhonorowany przez poznańskie środo­wisko muzyczne nagrodą Flis (2012) oraz Medalem Młodego Pozytywisty (2016), przyznawanym przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego. W 2013 roku wraz z kwartetem Musicarius otrzymał okolicznościową nagrodę Ministra Kul­tury i Dziedzictwa Narodowego.

Na co dzień koncertuje na instrumencie autorstwa Aegidiusa Kloza 1793 oraz Giovanni Paolo Magginiego 1629 (kopia Krzysztof Krupa).

dr hab. Mikołaj Zgółka
Stowarzyszenie Miłośników

Stowarzyszenie Miłośników

Kultury i Sztuki

Poznaj szczegóły