Bartosz Kokosza - życiorys artystyczny.

Bartosz Kokosza - urodził się w 1980 roku w Poznaniu.
Ukończył Państwowe Liceum Muzyczne im. M. Karłowicza w Poznaniu w klasie wiolonczeli mgr Piotra Czajki, studia w Akademii Muzycznej im I.J. Paderewskiego w Poznaniu, pod kierunkiem prof. Stanisława Pokorskiego, oraz studia podyplomowe w zakresie gry na wiolonczeli barokowej w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, pod kierunkiem mgr Jarosława Thiela.

Koncertuje w kraju i za granicą, skupiając swoją działalność na historycznych praktykach wykonawczych. Współpracując z wszystkimi najważniejszymi polskimi zespołami muzyki dawnej, doskonali umiejętności, szczególnie w zakresie prowadzenia grupy continuo.
Występuje regularnie jako solista i kameralista. Jest współzałożycielem i wiolonczelistą kwartetu smyczkowego Musicarius.
Gra na instrumentach zbudowanych przez Krzysztofa Krupę w 2004 i 2008 roku.