Piotr Chrupek - życiorys artystyczny.

Piotr Chrupek urodził się w 1983 roku.
Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie altówki prof. Andrzeja Murawskiego i dra Marcina Murawskiego, a także Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu w klasie altówki barokowej wykł. Zbigniewa Pilcha.
Uczestniczył w kursach mistrzowskich pod kierunkiem prof. Piotra Reicherta, Georga Hammana, Demetriosa Polyzoidesa, Zbigniewa Pilcha.

Na stałe współpracuje z Zespołem Instrumentów Dawnych Warszawskiej Opery Kameralnej "MUSICAE ANTIQUAE COLLEGIUM VARSOVIENSE", ale jest również częstym gościem Wrocławskiej Orkiestry Barokowej. Współpracuje ze wszystkimi najważniejszymi zespołami muzyki dawnej w Polsce, często w roli prowadzącego grupy. Miał również możliwość współpracować z zespołem The English Baroque Solists pod dyrekcją Johna Eliota Gardinera.

Gra na instrumentach zbudowanych przez Krzysztofa Krupę i Jana Pawlikowskiego.